Ohne Titel, Gouache Kohle Karton, 1981-1984

Ohne Titel, 1983
Ohne Titel, 1983
Ohne Titel, 1983
Ohne Titel, 1984
Ohne Titel, 1984